Các hình thức thanh toán

  • Thanh toán tiền mặt
  • Thanh toán qua hình thức chuyển khoản ( Thanh toán qua VNPAY-QR được giảm 10% trên tổng hóa đơn )
  • Thanh toán qua hình thức quẹt thẻ
  • Thanh toán tại nhà (COD) khi đặt hàng Online

Chi tiết hình thức thanh toán:

  • Tiền Mặt: Thu tiền mặt khi khách hàng nhận hàng (Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
  • Thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking do các ngân hàng cung cấp qua hình thức quét mã VNPAYQR
  • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa, thẻ VISA/MASTERCARD được phát hành bởi các Ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua cổng thanh toán VNPAY
  • Thanh toán trực tiếp tại các điểm bán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ VISA/MASTERCARD được phát hành bởi các Ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua máy Pos.

Quy định áp dụng thanh toán:

Có thể áp dụng cho tất cả các đơn hàng đặt hàng trên website: https://tony4men.com/